Nastupi

  1. Tomislav Lipljin
  2. Ljerka Šimunić
  3. Purgari
Mi nismo niti Međimurci, niti Podravci, a niti Zagorci ... mi smo Varaždinci
Varaždinci i okolno stanovništvo zvali su ih "garda", "purgari", "purgeri" ili "grenadiri"
ZA HRVATSKU - S BOŽJOM POMOĆI
next
prev

Prijava korisnika