Topovi u sastavu Varaždinske građanske garde

Varaždinska građanska garda je kroz povijest osim osobnog naoružanja, u svojoj oružarnici imala i topove. Topovi su bili sastavni dio obrane grada, međutim kada je garda imala potrebu za korištenjem topova, gradske službe su ustupile topove na korištenje. Topovi su bili Austro-Ugarske proizvodnje, a u narodu ovog kraja ostali su zabilježeni kao Varaždinski topovi.

 

Top je bio spreman za vatru kada je posada stavila kuglu u cijev i nabijačem je potisnula dolje u položaj. Nakon toga pokrivali su rupu za barut palcem, da se spriječi prerana eksplozija, u slučaju da su ostale neke zapaljene čestice od prethodnog metka. Nakon što nije bilo opasnosti od eksplozije, stavljalo se barutno punjenje u cijev i zaključavao top prema kutu elevacije. Nakon što je top bio spreman za pucanj, vatrom se palilo malo barutno punjenje pomoću kojeg se palilo punjenje u cijevi i vršilo se opaljenje. Nakon pucnja, top bi trebalo vratiti oko dva metra natrag u svoj set-up položaj.Posada je to činila pomoću šiljaka i užadi. Nakon što je top vraćen u početni položav vunena krpa se umakala u kantu sa vodom i čistila se cijev topa kako bi bili sigurni nema iskre i kako bi se moglo pripremiti top za sljedeći pucanj.
Werndl Model 1876-77

Werndl 1876-77 Puška jedno metkovka, u ono doba revolucionarna puška jer su do tog vremena sve puške bile nabijače odnosno nabijale su se kroz cijev, dok je ova puška bila prva koja je imala metak i s time nije moglo doći do zatajenja zbog mokrog ili vlažnog baruta. Korištenjem metka kao streljivo samo punjenje puške bilo je brže što je bilo iznimno važno prilikom ratovanja, dok je neprijatelj napunio svoju pušku barutom kroz cijev, vojnik s puškom Werndl ispalio je već 4 metka.