Odore Varaždinske građanske garde u današnjem obliku postoje od 1836. godine. Odora je pruskog kroja i kao takva je ostala nepromijenjena do današnjeg dana. Dvije posebnosti koje ističu odoru Varaždinske građanske garde su kapa i  "medvedova capa".

Unutar Varaždinske građanske gardepostojale su dvije jedinice, grenadiri i fiziliri.
Razlike u odorama uočavale su se po kapi i po "remenima". Grenadirska kapa je bila visoka sa upečatljivim simbolom granate na sredini, dok je fizilirska kapa bila niža sa upečatljivim grbom Hrvatske. Osim po kapi grenadiri su se razlikovali i po tome što su imali uprtače (ukrižena dva remena), dok su fiziliri imali opasač.
"Medvedova capa" je simbol koji se nalazi na krajevima rukava surke, a označava odnos snaga Napoleona i Varaždinske građanske garde. Šest vodoravnih pruga označava jedinice Napoleonove vojske, dok jedna okomita označava jedinicu Varaždinske građanske garde. Upravo zbog toga što je Varaždinska građanska garda namašila Napoleonove snage, ovaj simbol je uvršten na samu odoru.
Kapa je posebna po tome što je izrađena od pravog medvjeđeg krzna i ima upečatljivo pero na svom završetku, međutim danas se kapa izrađuje od umjetnog krzna.Odore pripadnika Varaždinske građanske garde podijeljene su u 3 kategorije :

    Časničke odore
    Dočasničke odore
    Gardističke odore
   

U nastojanjima da postrojba uvijek bude u punom sjaju, u suradnji sa Gradom i ostalim institucijama odore se obnavljaju, čiste i održavaju prema potrebama.

Odora Gardiste Varaždinske Građanske GardeCrna šubara visokog kroja (grenadirska) sa zlatnom granatom i perom
Tamno plava surka sa svijetlo crvenim ovratnikom
Svjetlo crveni završetak rukava sa «medvedovom capom» i zlatnim gumbom
Svjetlo plave hlače sa crvenom trakom s vanjske strane nogavica
Sive rukavice
Gardističke cipele
Šinjel
Uprtači
PuškaOdora Dočasnika Varaždinske Građanske Garde


Crna šubara visokog kroja (grenadirska) sa zlatnom granatom i perom
Tamno plava surka sa svijetlo crvenim ovratnikom
Oznake dočasničkog čina (srebrne zvijezdice)
svjetlo crveni završetak rukava sa «medvedovom capom» i zlatnim gumbom
Svjetlo plave hlače sa crvenom trakom s vanjske strane nogavica
Bijele rukavice
Dočasničke cipele
Šinjel
Uprtači
SabljaOdora Časnika Varaždinske Građanske GardeCrna šubara visokog kroja (grenadirska) sa zlatnom granatom i perom
Tamno plava surka sa tamno crvenim ovratnikom (kod visokih časnika ovrtanik je zlatan)
Oznake časničkog čina (zlatne zvijezdice)
Svjetlo crveni završetak rukava sa «medvedovom capom» i zlatnim gumbom
Svjetlo plave hlače sa zlatnom trakom s vanjske strane nogavica
Bijele rukavice
Časničke cipele
Šinjel
Časnički opasač
Sablja